Cà Mau: Tôm tăng giá

2- GIA TOM

Giá bán hiện tại, tôm sú cỡ 20 con/kg từ 250.000 – 260.000 đồng/kg; tôm cỡ 30 con/kg từ 175.000 đồng/kg tăng lên 190.000 đồng/kg. Tôm thẻ chân trắng cũng tăng giá đột biến, tôm cỡ 100 con/kg từ 93.000 đồng/kg lên 105.000 đồng/kg, cỡ 70 con/kg từ 115.000 đồng/kg lên 158.000 đồng/kg.

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 02/05/2016

ĐẦU TRANG
logo