Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 8/10 – 15/10/2015

gia-nguyen-lieu-da-nang
Thị trường : Đà Nẵng -
Sản phẩm: Tôm , Mực – Bạch tuộc , Cá ngừ , Cá biển khác
(Ngày đăng: 16/10/2015)

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, ngày 8/10 – 15/10/2015

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/kg)

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/kg)

Cá ngừ vằn

25.000

Mực lá

25 – 35 con/kg

190.000

Cá ngừ mắt to

30.000

Mực nang

80.000

Cá hố

1 – 2 con/kg

80.000

Bạch tuộc

55.000

Cá thu

2 – 3 con/kg

140.000

Tôm sú

8 con/kg

450.000

Cá đổng

> 0,5kg/con

75.000

15 con/kg

230.000

Cá bò da

> 500 g/con

75.000

25 – 30 con/kg

120.000

Cá cờ

70.000

40 con/kg

90.000

Cá nục suôn

25.000

Tôm chân trắng

Tôm sống

170.000

Mực ống

17 – 24 cm/con

70.000

80 con/kg

100.000

> 25 cm/con

120.000

120 con/kg

70.000

 Bảo Ngọc

ĐẦU TRANG
logo