Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau – ngày 21/8 – 26/8/2015

gia-nguyen-lieu-ca-mau-1
Thị trường : Cà Mau -
Sản phẩm: Tôm
(Ngày đăng: 28/08/2015)

BẢNG GIÁ TÔM NGUYÊN LIỆU TẠI CÀ MAU – từ ngày 21/8 – 26/8/2015

Kích cỡ

Đơn giá đ/kg

So với tuần trước

Kích cỡ

Đơn giá đ/kg

So với tuần trước

Tôm sú

20 con/kg

260.000 đ/kg

ổn định

40

160.000 đ/kg

ổn định

30

190.000 đ/kg

ổn định

Tôm chân trắng

100

92.000 đ/kg

ổn định

70

105.000 đ/kg

ổn định

90

95.000 đ/kg

ổn định

60

110.000 đ/kg

ổn định

80

100.000 đ/kg

ổn định

Bảo Ngọc

ĐẦU TRANG
logo