Giá tôm sú và tôm chân trắng tại Cà Mau – ngày 27/8 – 2/9/2015

gia-nguyen-lieu-ca-mau-2
Thị trường : Cà Mau - 

Sản phẩm: Tôm 

(Ngày đăng: 04/09/2015) 

BẢNG GIÁ TÔM NGUYÊN LIỆU TẠI CÀ MAU - từ ngày 27/8 – 2/9/2015

Kích cỡ Đơn giá đ/kg So với tuần trước Kích cỡ Đơn giá đ/kg So với tuần trước
Tôm sú
20 con/kg 260.000 đ/kg ổn định 40 160.000 đ/kg ổn định
30 190.000 đ/kg ổn định
Tôm chân trắng
100 90.000 đ/kg - 2.000 đ 70 103.000 đ/kg - 2.000 đ
90 93.000 đ/kg - 2.000 đ 60 106.000 đ/kg - 4.000 đ
80 98.000 đ/kg - 2.000 đ

Bảo Ngọc 

ĐẦU TRANG
logo