Giá tôm tại thị trường Mỹ – ngày 2/10/2015

gia-tom-tai-My
Thị trường : Mỹ – Sản phẩm: Tôm
(Ngày đăng: 09/10/2015)

GIÁ TÔM TẠI THỊ TRƯỜNG NEW YORK (MỸ): FOB, USD/pao (1pao ~ 453g)

ngày 2/10/2015; nguồn: Aquafind.com

Tôm vỏ đông lạnh

Xuất xứ

Kích cỡ

Giá

Xuất xứ

Kích cỡ

Giá

Tôm sú Ấn Độ

U – 15

16/20
21/25

26/30

8,25

6,00
5,20

4,85

Tôm thẻ vỏ, xẻ lưng Trung Quốc, IQF

China Whites
EZpeel – IQF

16/20

21/25
26/30
31/35

5,15

4,35
4,20+
3,85+

Tôm sú

Việt Nam

U – 15

16/20

21/25

8,50-

-

5,25-

Tôm thẻ nuôi Indonesia

16/20

21/25

26/30

5,25+

4,20+

3,95+

 Tôm sú

 Malaysia

U – 15

21/25

26/30

31/40

8,25

 5,25+

4,85

4,65

Tôm thẻ Thái Lan
Thailand Whites
EZpeel

16/20
26/30
31/40

5,15
4,20-
4,00-

Tôm sú Indonesia

6/8

U – 12
16/20

26/30

14,35

11,95

6,75

4,85

Tôm sú Thái Lan

6/8

U – 12

16/20

14,35

11,95

6,75

Tôm thịt, chín

Xuất xứ

Kích cỡ

Giá

Xuất xứ

Kích cỡ

Giá

Tôm thẻ Indonesia

Inonesian Whites
Tail – On

21/25

26/30

31/40

6,60-

5,75-

5,50-

Tôm thẻ Việt Nam

Vietnam Whites
Tail – On

31/40

41/50

51/60

5,25

5,15

5,00

Tôm thẻ Indonesia

Inonesian Whites
Tail – Off

26/30

31/40

71/90

-
4,80

4,60

Tôm sú Việt Nam

Vietnam Black Tiger
Tail – On

U – 15

16/20

14,00-

8,90-

Tôm thịt, rút gân, block

Xuất xứ

Kích cỡ

Giá

Xuất xứ

Kích cỡ

Giá

Tôm thẻ nuôi Ecuado

Ecuado
Tail – On

26/30

41/50

51/60

5,75
4,55

4,45+

Tôm sú Việt Nam

Vietnam Tail – On

6/8

U – 15

16/20

-

-

7,40-

Tôm thẻ nuôi

Indonesia

Inonesian Whites
Tail – On

16/20

21/25

26/30

31/40

5,75-

4,90

4,50-

4,20

Tôm thẻ nuôi

Indonesia

Inonesian Whites
Tail – Off

21/25

31/40

41/50

61/70

5,00-

4,25

4,10

3,80+

Bảo Ngọc
Aquafind.com

ĐẦU TRANG
logo